http://www.mzkjastrzebie.com


Lista przystanków

Gmina:  Przystanek:

Lp.GminaNazwa przystankuLinie autobusowe
CZERWIONKA-LESZCZYNY Bełk Palowicka 312    312A   
CZERWIONKA-LESZCZYNY Bełk Pętla 310    311C   
CZERWIONKA-LESZCZYNY Bełk Poczta 310    311C   
CZERWIONKA-LESZCZYNY Bełk Remiza 312    312A   
CZERWIONKA-LESZCZYNY Bełk Skrzyżowanie 310    311C   
CZERWIONKA-LESZCZYNY Bełk Szpital 310    311C    312    312A   
CZERWIONKA-LESZCZYNY Czerwionka Centrum 309    310    311A    311B    311C    312    312A   
CZERWIONKA-LESZCZYNY Czerwionka CPN 309    313   
CZERWIONKA-LESZCZYNY Czerwionka Ośr. Zdrowia 309    310    311A    311B    311C    312    312A    313   
10 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czerwionka Park 309    311B   
11 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czerwionka Pawilon 312    313   
12 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czerwionka Pętla 312    313   
13 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czerwionka Rozlewnia 309    311B   
14 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czuchów Apteka 309    310    311A    311B   
15 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czuchów Granica 311C   
16 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czuchów Skrzyżowanie 311C   
17 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czuchów Szkoła 311C   
18 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Centrum 309    310    311B   
19 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Górnicza I 310    311B   
20 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Górnicza II 310    311B   
21 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Grzomba 309    310    311B   
22 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Jesionka 309    310    311B   
23 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Las 309    310    311B   
24 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Leśniczówka 310    311B   
25 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Stare 310    311B   
26 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Stare Ameryka 310    311B   
27 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Stare II 310    311B   
28 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Stare Skrzyżowanie 309    311B   
29 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Szyb VI 309    311B   
30 CZERWIONKA-LESZCZYNY Koksownia Dębieńsko 309    310    311A    311B   
31 CZERWIONKA-LESZCZYNY KWK Dębieńsko 309    310    311A    311B    311C    312    312A    313   
32 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Czereśniowa 309    312    312A    313   
33 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Klub Górnika 309    311A    311B    312A    313   
34 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Konopnickiej 309    312A    313   
35 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Ligonia 309    311A    311B    313   
36 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Osiedle 309    311A    311B    312A    313   
37 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Powstańców Sklep 313   
38 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Skrzyżowanie 309    311A    311B    312A    313   
39 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Spółdzielnia 309    311A   
40 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Stare 309    311A    311B    313   
41 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Szkoła 309    311A    311B    313   
42 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Wodociągi 309    311A    311B   
43 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Zakłady Drobiarskie 309    311A    311B   
44 CZERWIONKA-LESZCZYNY Malenie Młyńska  312A    313   
45 CZERWIONKA-LESZCZYNY Malenie Polna PEC 312A    313   
46 CZERWIONKA-LESZCZYNY Malenie Polna Skrzyżowanie 312A    313   
47 CZERWIONKA-LESZCZYNY Malenie Zakład Odsalania 312A    313   
48 CZERWIONKA-LESZCZYNY Palowice Centrum 312    312A   
49 CZERWIONKA-LESZCZYNY Palowice I 312   
50 CZERWIONKA-LESZCZYNY Palowice Las 312    312A   
51 CZERWIONKA-LESZCZYNY Palowice Skrzyż. Bełkowska 312    312A   
52 CZERWIONKA-LESZCZYNY Palowice Skrzyż. Wiejska 312   
53 CZERWIONKA-LESZCZYNY Powstańców Skrzyżowanie 313   
54 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przegędza Kościół 309    311A    311B    311C   
55 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przegędza Las 309    311A    311B    311C   
56 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przegędza Mikołowska 309    311A    311B    311C   
57 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przegędza Mikołowska Skrzyż. I 311C   
58 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przegędza Skrzyżowanie  309    311A    311B   
59 CZERWIONKA-LESZCZYNY Stanowice Cementownia 310    311C    312    312A   
60 CZERWIONKA-LESZCZYNY Stanowice Leszczyńska 310    311C    312    312A   
61 CZERWIONKA-LESZCZYNY Stanowice Skrzyżowanie 310    311C    312    312A   
62 CZERWIONKA-LESZCZYNY Stanowice Spółdzielnia 311B   
63 CZERWIONKA-LESZCZYNY Stanowice Szkoła 311C   
64 CZERWIONKA-LESZCZYNY Stanowice Zwycięstwa 310    311C    312    312A   
65 CZERWIONKA-LESZCZYNY Szczejkowice Centrum 312   
66 CZERWIONKA-LESZCZYNY Szczejkowice Ferma 312   
67 CZERWIONKA-LESZCZYNY Szczejkowice Nowa Wieś 312   
68 CZERWIONKA-LESZCZYNY Szczygłowice Kościół 311C   
69 CZERWIONKA-LESZCZYNY Szczygłowice KWK 311C   
70 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 1 Maja - K. Miarki 106    112 obj    118 obj    119    124    127 obj   
71 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 1 Maja - Kasztanowa 106    112 obj    118 obj    119    124    127 obj   
72 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 1 Maja Bank 106    112 obj    118 obj    119    122 obj    122A ob    127 obj   
73 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 1 Maja Kościół 106    112 obj    118 obj    119    122 obj    122A ob    127 obj   
74 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 11 Listopada Szkoła 103    106    116 obj    118 obj    120    122 obj    122A ob    123    125    126    127 obj    128 obj    131   
75 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 3 Maja Granica 114 obj   
76 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Piłsudskiego Os. Gwarków 101 obj    102 obj    103    104    105 obj    106    107    109    110    111    113 obj    114 obj    115    117    118 obj    120    122 obj    122A ob    125    126    127 obj    128 obj    131    132    E-3   
77 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Piłsudskiego Os. Morcinka 101 obj    103    104    106    107    109    113 obj    117    118 obj    122 obj    122A ob    125    127 obj    128 obj   
78 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Piłsudskiego Os. Pionierów 101 obj    102 obj    103    104    105 obj    107    109    110    113 obj    114 obj    117    118 obj    120    122 obj    122A ob    125    128 obj    131    132   
79 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Piłsudskiego Os. Staszica 101 obj    103    104    105 obj    106    107    109    111    113 obj    114 obj    115    117    118 obj    120    122 obj    122A ob    125    127 obj    128 obj    131    132    E-3   
80 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Piłsudskiego Pawilony 108   
81 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Piłsudskiego UM 101 obj    103    104    106    107    109    110    113 obj    117    118 obj    122 obj    122A ob    125    127 obj    128 obj   
82 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Armii Krajowej - Kasztanowa 106    107    108    112 obj    115    118 obj    119    124    127 obj    132   
83 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Armii Krajowej - Ranoszka 107    108    115    132   
84 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Armii Krajowej WORD 105 obj    106    107    108    112 obj    113 obj    115    118 obj    119    124    127 obj    128 obj    132   
85 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Borynia - Edukacyjna 102 obj    104    114 obj   
86 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Borynia - Łąkowa 102 obj    104    114 obj   
87 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Borynia Sołtysówka 101 obj    104    105 obj    110    114 obj   
88 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Borynia-3 Maja 101 obj    104    105 obj    110    114 obj   
89 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Boża Góra Prawa 103    103A   
90 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie - Gospodarska 110    121 obj    122 obj    122A ob    126    128 obj   
91 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie - Kłosowa 110    122 obj    122A ob    126   
92 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie - Żytnia 110    122 obj    122A ob    126   
93 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie Dolne 110    122 obj    122A ob    126   
94 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie Górne 121 obj    122 obj    126    128 obj   
95 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie Pomnik 118 obj    121 obj    122 obj    126    127 obj    128 obj   
96 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie Szkoła 110    121 obj    122 obj    122A ob    126    128 obj   
97 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie Wiadukt 118 obj    121 obj    122 obj    126    127 obj    128 obj   
98 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie Zameckie 110    122 obj    122A ob    126   
99 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Chlebowa Pętla 106    115    116 obj    117    119    120    121 obj    126   
100 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Cieszyńska - Os.Tuwima 101 obj    102 obj    110    115    116 obj    117    121 obj    123    124    128 obj   
101 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Cisówka 110    120   
102 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Dubielec 101 obj    102 obj    104    105 obj    109    110    112 obj    113 obj    114 obj    121 obj    130 obj   
103 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Dworzec Arki Bożka 101 obj    102 obj    103    106    107    108    110    111    115    117    120    121 obj    123    124    125    126    128 obj    131    132    E-3   
104 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Dworzec Główny 102 obj    106    127 obj   
105 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Dworzec Zdrój 103    104    105 obj    106    107    108    109    111    112 obj    113 obj    114 obj    115    118 obj    119    120    122 obj    122A ob    124    126    127 obj    128 obj    130 obj    132   
106 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Gagarina - Norwida 104    105 obj    113 obj    114 obj   
107 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Graniczna GSM 103    106    107    117    122A ob    125    128 obj   
108 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Graniczna Szkoła 103    106    107    117    122A ob    125    128 obj   
109 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Hala Sportowa 104    105 obj    107    108    109    111    113 obj    114 obj    120    124    128 obj    130 obj    132   
110 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Jagiełły - Kusocińskiego 106    115    116 obj    117    121 obj    126   
111 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Jagiełły - Os. Chrobrego 119    120    126   
112 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Jagiełły OD Krokus 106    115    116 obj    117    121 obj    126   
113 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Jastrzębie Dolne - Połomska 111    112 obj    116 obj    119    123    125   
114 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Jastrzębie Dolne Rondo 101 obj    103A    110    111    112 obj    116 obj    119    123    125    126   
115 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Jastrzębie Górne - Stodoły 101 obj    110    112 obj    126   
116 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Jastrzębie Górne Kościół 101 obj    110    112 obj    126   
117 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Karola Miarki 118 obj    122 obj    122A ob   
118 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Kolonia Kąty 101 obj    102 obj    104    105 obj    110    112 obj    113 obj    114 obj    121 obj    130 obj   
119 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Kusocińskiego 117    121 obj   
120 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ KWK Borynia 102 obj    104    112 obj    113 obj    114 obj    121 obj   
121 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ KWK Jas-Mos 111    112 obj    115    116 obj    119    123    125    126    127 obj    128 obj   
122 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ KWK Zofiówka 101 obj    102 obj    104    105 obj    109    110    112 obj    113 obj    114 obj    121 obj    130 obj   
123 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Libowiec - Kolonia Jana 110    126   
124 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Libowiec - Matejki 110    126   
125 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Libowiec - Okrzei 110    126   
126 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Libowiec Skrzyżowanie 110    126   
127 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Łowicka 103    108    111    115    126   
128 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Małopolska 106    121 obj    123    124    128 obj   
129 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Moszczenica Ośrodek Zdrowia 107   
130 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Moszczenica Piaski 108   
131 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Os. 1000-lecia 102 obj    104    112 obj    113 obj    114 obj    121 obj   
132 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Os. Bogoczowiec 103    103A   
133 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Os. Przyjaźń Moniuszki 103A    111    112 obj    116 obj    119    123    125   
134 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Os. Przyjaźń Szkoła 103A    111    112 obj    116 obj    119    123    125   
135 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Podhalańska - Os. Barbary 103    106    107    117    121 obj    125   
136 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Podhalańska Cmentarz 101 obj    110    115    120    121 obj    126   
137 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Podhalańska Rondo Ruptawskie 101 obj    102 obj    110    115    120    121 obj    126   
138 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Podhalańska Wodociągi 101 obj    102 obj    106    110    115    120    121 obj    123    124    126    128 obj   
139 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Połomska Szpital 103A    111    112 obj    116 obj    119    123    125   
140 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Pszczyńska - Dębina 118 obj    121 obj    122 obj    126    127 obj    128 obj   
141 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Pszczyńska - Prusa 101 obj    110    112 obj    126   
142 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Pszczyńska - Rybnicka 101 obj    102 obj    104    105 obj    109    110    112 obj    113 obj    114 obj    118 obj    122 obj    126    127 obj    128 obj    130 obj   
143 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Pszczyńska - Wierzyńskiego 101 obj    110    112 obj    126   
144 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Pszczyńska Obwodnica 118 obj    121 obj    122 obj    126    127 obj    128 obj   
145 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ranoszka - Komuny Paryskiej 107    108    115   
146 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa - Biadoszek 115    126   
147 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa - Chlebowa 115    126   
148 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa - Długosza 110    120   
149 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa - Wyzwolenia 115    126   
150 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa Boisko 110    126   
151 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa Centrum 110    115    120   
152 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa Cmentarz 110    115    120    126   
153 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa OD Malwa 115    126   
154 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa Ośrodek Zdrowia 110    120   
155 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa Szkoła 110    115   
156 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Skrzeczkowice - Plebiscytowa 102 obj    104    114 obj   
157 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Skrzeczkowice - Powstańców Śl. 102 obj    104    114 obj   
158 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szeroka - Boczna 101 obj    102 obj    104    110    112 obj    114 obj    121 obj   
159 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szeroka - Gagarina 104    105 obj    113 obj    114 obj   
160 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szeroka Kaplica 101 obj    104    105 obj    110    114 obj   
161 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szeroka Kościół 101 obj    110    113 obj   
162 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szeroka Wiadukt 101 obj    102 obj    104    112 obj    114 obj    121 obj   
163 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szeroka-Fredry 101 obj    104    105 obj    110    114 obj   
164 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szotkowice 107   
165 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szotkowice Kaplica 107   
166 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szotkowice Pętla 107   
167 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szpital Wojewódzki 104    105 obj    107    108    109    111    113 obj    114 obj    117    120    121 obj    124    128 obj    130 obj    132   
168 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Urząd Skarbowy 103    106    116 obj    118 obj    120    122 obj    122A ob    123    125    127 obj    131    E-3   
169 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Warszawska 106    127 obj   
170 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Wodzisławska 103    103A    112 obj    115    116 obj    123    125    126    127 obj    128 obj    131    E-3   
171 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Wodzisławska Boża Góra 103    103A    131   
172 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Wyzwolenia Kasztanowa 115   
173 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Zdrojowa 103    111    112 obj    115    116 obj    123    125    126    127 obj    128 obj    131    E-3   
174 MARKLOWICE Marklowice Dolne 218    228   
175 MARKLOWICE Marklowice Górne 228   
176 MARKLOWICE Marklowice Granica 228   
177 MARKLOWICE Marklowice Krakusa Skrzyżowanie 218   
178 MARKLOWICE Marklowice Krzyż 218    227    228   
179 MARKLOWICE Marklowice Mała Praga 218   
180 MARKLOWICE Marklowice Mokra Skrzyżowanie 218   
181 MARKLOWICE Marklowice Pawilon 228   
182 MARKLOWICE Marklowice Przedszkole 218    228   
183 MARKLOWICE Marklowice Straż 218   
184 MARKLOWICE Marklowice Strefa 228   
185 MARKLOWICE Marklowice Szymanowskiego Praga 130 obj    218   
186 MARKLOWICE Marklowice Wiosny Ludów Górka 218    227   
187 MARKLOWICE Marklowice Wiosny Ludów Kaplica 218    227   
188 MARKLOWICE Marklowice Wiosny Ludów Sklep 218    227   
189 MARKLOWICE Marklowice Wiosny Ludów Widokowa 218    227   
190 MSZANA Gogołowa Jastrzębska 101 obj    102 obj    104    110    112 obj    114 obj    121 obj    130 obj   
191 MSZANA Gogołowa Jastrzębska Kąty 101 obj    102 obj    104    110    112 obj    114 obj    121 obj    130 obj   
192 MSZANA Gogołowa Wiejska Centrum 104    130 obj   
193 MSZANA Gogołowa Wiejska Skrzyżowanie 104    130 obj   
194 MSZANA Mszana 1 Maja Urząd Gminy 132   
195 MSZANA Mszana Moszczeńska Granice 132   
196 MSZANA Mszana Pawilon 132   
197 MSZANA Mszana Skrzyszowska Tartak 132   
198 MSZANA Mszana Wodzisławska Boisko  131    E-3   
199 MSZANA Mszana Wodzisławska Skrzyżowanie 131    E-3   
200 MSZANA Mszana Wodzisławska Uchytów 131   
201 MSZANA Mszana Wolności Działki 103   
202 MSZANA Połomia Centrala Kościół 130 obj   
203 MSZANA Połomia Centralna Boisko 104    130 obj   
204 MSZANA Połomia Centralna Folwark 130 obj   
205 MSZANA Połomia Centralna Malowiec 130 obj   
206 MSZANA Połomia Centralna Na Końcu 130 obj   
207 MSZANA Połomia Centralna Wiadukt 104    130 obj   
208 MSZANA Połomia Szkolna Szkoła 104   
209 MSZANA Połomia Wolności Dolanek 103   
210 ORNONTOWICE KWK Budryk  309    310    311B   
211 ORNONTOWICE Ornontowice Centrum 309    310    311B   
212 ORNONTOWICE Ornontowice Leśna 309    310    311B   
213 ORZESZE Orzesze Apteka 310   
214 ORZESZE Orzesze Rybnicka 310   
215 ORZESZE Orzesze Zawada  310   
216 PAWŁOWICE Krzyżowice Kościół - Parking 114 obj   
217 PAWŁOWICE KWK Pniówek 118 obj    128 obj    307   
218 PAWŁOWICE Mizerów Sklep 308C   
219 PAWŁOWICE Pawłowice Centrum - TARG 118 obj    127 obj    128 obj    307   
220 PAWŁOWICE Pawłowice Osiedle 118 obj    127 obj    128 obj    307   
221 PAWŁOWICE Pawłowice Piekarnia 307   
222 PAWŁOWICE Pawłowice PKP 307   
223 PAWŁOWICE Pawłowice Skrzyżowanie 118 obj    127 obj    128 obj    307   
224 PAWŁOWICE Pawłowice Szybowa 307   
225 PAWŁOWICE Pielgrzymowice Bzie II 122 obj   
226 PAWŁOWICE Pielgrzymowice Caritas 122 obj   
227 PAWŁOWICE Pielgrzymowice II Bar 122 obj   
228 PAWŁOWICE Pielgrzymowice III 122 obj   
229 PAWŁOWICE Pielgrzymowice IV  122 obj   
230 PAWŁOWICE Pielgrzymowice OSP 122 obj   
231 PAWŁOWICE Pielgrzymowice Pętla Zebrzydowice  122 obj   
232 PAWŁOWICE Pniówek Las 127 obj   
233 PAWŁOWICE Pniówek Orla 118 obj    128 obj   
234 PAWŁOWICE Pniówek Wieś 118 obj    128 obj   
235 PAWŁOWICE Strażacka - Strefa 307   
236 PAWŁOWICE Strażacka-Strefa 307   
237 PAWŁOWICE Warszowice Kościelna 307   
238 PAWŁOWICE Warszowice Kościół 307   
239 PAWŁOWICE Warszowice Szczurowiec 307   
240 PAWŁOWICE Warszowice Szczurowiec Gajowa 307   
241 PSZÓW Krzyżkowice Działki 221    222    226   
242 PSZÓW Krzyżkowice Sklep 221    222    226   
243 PSZÓW Krzyżkowice Skrzyżowanie 221    222    226   
244 PSZÓW Pszów Ar. Krajowej/Szkoła 222   
245 PSZÓW Pszów Bazylika 221    222    226   
246 PSZÓW Pszów Dw. Autobusowy 221    222    224    225    226   
247 PSZÓW Pszów I 224    225   
248 PSZÓW Pszów K. Miarki Fornalskiej 221   
249 PSZÓW Pszów K. Miarki Kaplica 221   
250 PSZÓW Pszów K. Miarki Skwary 221   
251 PSZÓW Pszów Kiosk 224    225   
252 PSZÓW Pszów Kraszewskiego 221   
253 PSZÓW Pszów Kraszewskiego/Wrzosy 225    226   
254 PSZÓW Pszów Staffa/K.Miarki 221   
255 PSZÓW Pszów Traugutta ZSZ 221    224    225    226   
256 PSZÓW Pszów Wiadukt 221    222    226   
257 RADLIN Głożyny Rymera/Głożyńska (Głożyny I) 225    226   
258 RADLIN Obszary PKP 131    221    222   
259 RADLIN Obszary Wiadukt 131    218    227   
260 RADLIN Radlin Piekarnia 221    222   
261 RADLIN Radlin - Pływalnia 218   
262 RADLIN Radlin Domeyki 227   
263 RADLIN Radlin Domeyki/Kominka 223    226   
264 RADLIN Radlin Kominka Osiedle 223   
265 RADLIN Radlin Korfantego Centrum 218    221    222    225    227   
266 RADLIN Radlin Korfantego Kopalnia Marcel 222    225   
267 RADLIN Radlin Korfantego KWK Marcel 218    221    227   
268 RADLIN Radlin Marklowicka Dom Górnika 218    227   
269 RADLIN Radlin Osiedle 131    221    222   
270 RADLIN Radlin Piekarnia 131   
271 RADLIN Radlin Rydułtowska Reden 222    227   
272 RADLIN Radlin Rydułtowska Reden Górka 227   
273 RADLIN Radlin Rydułtowska Sokolnia 227   
274 RADLIN Radlin Rydułtowska/Reden Górka 222   
275 RADLIN Radlin Rymera Chrobrego 221   
276 RADLIN Radlin Rymera Głożyńska 221   
277 RADLIN Radlin Rymera Kościół 221    225    226   
278 RADLIN Radlin Rymera Piekarnia 221    225    227   
279 RADLIN Radlin Rymera Szkoła nr 3 221    225    226   
280 RADLIN Radlin Rymera/Chrobrego 225    226   
281 RADLIN Radlin Ujejskiego  225   
282 RADLIN Reden Hallera Sokolnia 222   
283 RYBNIK Niewiadom Boisko 223   
284 RYBNIK Niewiadom Szkoła 223   
285 RYBNIK R-k Niedobczyce Paryż 131   
286 RYBNIK R-k Orzepowice Borki 311A    311B    311C   
287 RYBNIK R-k Orzepowice Szpital Wojewódzki 311A    311B    311C   
288 RYBNIK R-k Paruszowiec Piaski Huta Silesia 309    311A    311B    311C   
289 RYBNIK R-k Paruszowiec Piaski Mikołowska 309    311A    311B    311C   
290 RYBNIK R-k Popielów Skrzyżowanie 131    E-3   
291 RYBNIK R-k Popielów Wodzisławska 131   
292 RYBNIK R-k Popielów Żabik 131   
293 RYBNIK R-k Północ Rondo Gliwickie 311A    311B    311C   
294 RYBNIK R-k Smolna Osiedle 131    E-3   
295 RYBNIK R-k Śródmieście 3 Maja 131    309    311A    311B    311C    E-3   
296 RYBNIK R-k Śródmieście Bazylika 309    311A    311B    311C   
297 RYBNIK R-k Śródmieście Chrobrego 311A    311B    311C   
298 RYBNIK R-k Śródmieście Dw. Kolejowy 131    309    311A    311B    311C    E-3   
299 RYBNIK R-k Śródmieście Kościuszki 131    309    311A    311B    311C    E-3   
300 RYBNIK R-k Śródmieście Urszulanki 131    E-3   
301 RYBNIK R-k Zamysłów Wodzisławska 131   
302 RYBNIK Rybnik Dworzec Autobusowy 311A    311B    311C   
303 RYDUŁTOWY Bohaterów Warszawy Cegielnia 222    223    226   
304 RYDUŁTOWY Bohaterów Warszawy Orlovska 222    223    226   
305 RYDUŁTOWY KWK Rydułtowy 222    224   
306 RYDUŁTOWY Pszów Krzyżkowicka Jesionowa 222   
307 RYDUŁTOWY Radoszowy Pętla 223   
308 RYDUŁTOWY Radoszowy Spółdzielnia 223   
309 RYDUŁTOWY Rydułtowy Bednorz 223    224   
310 RYDUŁTOWY Rydułtowy Bednorz Pętla 224   
311 RYDUŁTOWY Rydułtowy Bema Market 222    223    224    226   
312 RYDUŁTOWY Rydułtowy Bema Raciborska 223    226   
313 RYDUŁTOWY Rydułtowy Bema Stadion 223    226   
314 RYDUŁTOWY Rydułtowy Galeria 223    226   
315 RYDUŁTOWY Rydułtowy Kopalnia 223   
316 RYDUŁTOWY Rydułtowy Kościół 223    224   
317 RYDUŁTOWY Rydułtowy Kowalski 223    224   
318 RYDUŁTOWY Rydułtowy Krzyżkowicka Orzechowa 222   
319 RYDUŁTOWY Rydułtowy Las 226   
320 RYDUŁTOWY Rydułtowy Mickiewicza 224    226   
321 RYDUŁTOWY Rydułtowy Obywatelska 223   
322 RYDUŁTOWY Rydułtowy Ofiar Terroru 222   
323 RYDUŁTOWY Rydułtowy Orłowiec 223    224   
324 RYDUŁTOWY Rydułtowy Orłowiec Pętla 223    224   
325 RYDUŁTOWY Rydułtowy Ośr. Zdrowia 222    224    226   
326 RYDUŁTOWY Rydułtowy Piekarnia 223    224   
327 RYDUŁTOWY Rydułtowy Plebiscytowa Szpital 222    223    224    226   
328 RYDUŁTOWY Rydułtowy Rynek 222    223    224    226   
329 RYDUŁTOWY Rydułtowy Tetmajera 224   
330 RYDUŁTOWY Rydułtowy Traugutta Granica 224   
331 RYDUŁTOWY Rzuchów Dom Dziecka 226   
332 RYDUŁTOWY Rzuchów I 226   
333 SUSZEC Kryry Kolonia  308C   
334 SUSZEC Kryry Kościół 308C   
335 SUSZEC Kryry Poczta 308C   
336 SUSZEC KWK Krupiński 308A    308B    308C   
337 SUSZEC Mizerów Boisko 308C   
338 SUSZEC Mizerów PGR 308C   
339 SUSZEC Rudziczka Bar 308A    308B    308C   
340 SUSZEC Rudziczka Bar I 308A    308B   
341 SUSZEC Rudziczka Sklep 308A    308B    308C   
342 SUSZEC Rudziczka Szkoła 308A    308B   
343 SUSZEC Suszec Dolna I 308A    308B    308C   
344 SUSZEC Suszec Dolna II 308A    308B    308C   
345 SUSZEC Suszec Dolna Sklep 308B    308C   
346 SUSZEC Suszec II 308A    308B    308C   
347 SUSZEC Suszec Kościół  308A    308B    308C   
348 SUSZEC Suszec Piaskowa Osiedle 308A    308B    308C   
349 SUSZEC Suszec Skrzyżowanie  308C   
350 SUSZEC Suszec Stary 308B    308C   
351 SUSZEC Suszec Stary I 308B    308C   
352 SUSZEC Suszec Św. Jana 308A    308B    308C   
353 WODZISŁAW ŚLĄSKI Cyganek 131    132    E-3   
354 WODZISŁAW ŚLĄSKI Jedłownik Osiedle 224    225   
355 WODZISŁAW ŚLĄSKI Kokoszyce Kościół 224    225   
356 WODZISŁAW ŚLĄSKI Łużycka 130 obj    218   
357 WODZISŁAW ŚLĄSKI Matuszczyka Skrzyżowanie 221    224    227   
358 WODZISŁAW ŚLĄSKI Matuszczyka XXX-lecia 221    224    227   
359 WODZISŁAW ŚLĄSKI Os. Dąbrówki ZSB 224    225   
360 WODZISŁAW ŚLĄSKI Partyzantów 221    225    227   
361 WODZISŁAW ŚLĄSKI Pszowska Stawki 224    225   
362 WODZISŁAW ŚLĄSKI Radlin II Kiosk 223   
363 WODZISŁAW ŚLĄSKI Radlin II PKP 131    221    222   
364 WODZISŁAW ŚLĄSKI Radlińska XXX lecia 223   
365 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wilchwy Blazy 131    132   
366 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wilchwy Osiedle 132   
367 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wilchwy Szkoła 131    132   
368 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Baza PKS 218    227    228   
369 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Dworzec Autobusowy 130 obj    131    132    218    221    222    223    224    225    227    228    E-3   
370 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Dworzec PKP 131    224    228    E-3   
371 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Grodzisko 130 obj    218   
372 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Jana Pawła II 222    223    224   
373 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Os. Przyjaźni 221    222    227   
374 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław PWK 218    227    228   
375 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Radlińska 223   
376 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Radlińskie Chałupki 131    221    222   
377 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Szkoła nr 6 222    223    224   
378 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Szpital 221    223    224    227   
379 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Urząd Miejski 221    225    227   
380 ZEBRZYDOWICE Zebrzydowice Kino 120   
381 ZEBRZYDOWICE Zebrzydowice Ośrodek Zdrowia 120   
382 ZEBRZYDOWICE Zebrzydowice PKP 120   
383 ZEBRZYDOWICE Zebrzydowice Poziomkowa 110    120   
384 ZEBRZYDOWICE Zebrzydowice Skrzyżowanie 110    120   
385 ZEBRZYDOWICE Zebrzydowice Słowicza 110    120   
386 ZEBRZYDOWICE Zebrzydowice Szkoła 120   
387 ŚWIERKLANY Świerklany Bar Karliczek 228   
388 ŚWIERKLANY Świerklany Dolne Kościół 228   
389 ŚWIERKLANY Świerklany Gazownia 228   
390 ŚWIERKLANY Świerklany Szkoła Gimnazjum 228   
391 ŚWIERKLANY Świerklany Szyb 228   
392 ŻORY Al. Jana Pawła II - Bajerówka 101 obj    102 obj    105 obj    110    308A   
393 ŻORY Al. Jana Pawła II - Gajowa 101 obj    102 obj    105 obj    110   
394 ŻORY Al. Jana Pawła II - Ławczok 101 obj    102 obj    105 obj    110   
395 ŻORY Al. Jana Pawła II - Sąd 101 obj    102 obj    105 obj    110    307    308A   
396 ŻORY Al. Jana Pawła II - Spółdzielcza 101 obj    102 obj    105 obj   
397 ŻORY Al. Jana Pawła II - Towarowa 101 obj    102 obj    105 obj   
398 ŻORY Al. Niepodległości 101 obj    102 obj    105 obj    307    308A   
399 ŻORY Al. Zjednocz. Europy - Osińska 307   
400 ŻORY Dworcowa 308A    308B    308C   
401 ŻORY Kościuszki-Francuska 307   
402 ŻORY Kościuszki-Owocowa 307   
403 ŻORY Kościuszki-Pukowca 307   
404 ŻORY Kościuszki-Zamkowa 307   
405 ŻORY Kościuszki-Zjednoczonej Europy  307   
406 ŻORY Męczenników Oświęcimskich MŁYN  101 obj    102 obj    105 obj    110    307    308A    308B    308C    312   
407 ŻORY Męczenników Oświęcimskich Szkoła 308A    308B    308C   
408 ŻORY Nowopszczyńska-Rondo  308A    308B    308C   
409 ŻORY Nowopszczyńska-Szkoła 308A    308B    308C   
410 ŻORY Pszczyńska-Las 308A    308B    308C   
411 ŻORY Pszczyńska-Targowa 308A    308B    308C   
412 ŻORY Pukowca-Strażacka 307   
413 ŻORY Stodolna 101 obj    102 obj    105 obj    110    307    308A   
414 ŻORY Stodolna - Cmentarz 101 obj    102 obj    105 obj    110    307    308A   
415 ŻORY Szczejkowicka 312   
416 ŻORY Szczejkowicka - Rondo 312   
 417  ŻORY Szczejkowicka - Żwaka 312   
JM projekt (c) 2010-2014 v.1.7.140424   www.jmprojekt.com   e-mail: mzk.pok@mzkjastrzebie.com